IV kadencja

 • Zarządzenie Nr 46/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

  w sprawie ustalenia zasad i trybu postepowania przy korzystaniu z pojazdów do celów służbowych przez pracowników Starostwa.
 • Zarządzenie Nr 45/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

  w sprawie zmiany w rocznym planie kontroli na 2013 rok stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 50/2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2012 r.
 • Zarządzenie Nr 44/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2013 r.

  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 7/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zasad wystawienia, ewidencjonowania i rozliczania delegacji służbowych dla kierowników jednostek ...
 • Zarządzenie Nr 43/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 listopada 2013 r.

  w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 • Zarządzenie Nr 42/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 października 2013 r.

  w sprawie powołąnia komisji do prowadzenia czynności związanych z niszczeniem kart przydziałów organizacyjno-moblizacyjnych do Formacji Obrony Cywilnej.
 • Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 października 2013 r.

  w sprawie powołania i organizacji powiatowych elementów organizacyjnych procesu ewakuacji (przyjęcia) ludności na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
 • Zarządzenie Nr 40/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

  w sprawie: Polityki Bezpieczeństwa Infromacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 39/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 października 2013 r.

  w sprawie zmiany zarządzenia Nr 43/11 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia obiegu korespondencji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 38/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 października 2013 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym ...
 • Zarządzenie Nr 37/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 września 2013 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu dokonywania okresowych ocen pracowników.
 • 1    4  5  6  7  8    20
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:13
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 | 11:57