IV kadencja

 • Zarządzenie Nr 36/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 września 2013 r.

  w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
 • Zarządzenie Nr 35/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 23 września 2013 r.

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego.
 • Zarządzenie Nr 34/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 września 2013 r.

  w sprawie przedłużenia okresu przechowywania w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w wyniku przeglądu i oceny przydatności dokumentacji niearchiwalnej kwalifikującej się ...
 • Zarządzenie Nr 33/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 września 2013 r.

  w sprawie powołania komisji stwierdzającej ocenę przydatności dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, której okres przechowywania minął
 • Zarządzenie Nr 32/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 września 2013 r.

  w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną oraz określenia jego zadań.
 • Zarządzenie Nr 31/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2013 r.

  w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczeń obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 30/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 lipca 2013 r.

  w sprawie zmiany zarządzenia nr 57/2010 z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników oraz zastępców dyrektorów i kierowników...
 • Zarządzenie Nr 29/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 lipca 2013 r.

  w sprawie trybu zawierania umów cywilnoprawnych w sprawach należących do kompetencji poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 23 lipca 2013 r.

  w sprawie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidecji gruntów i budynków na obszarze obrębu Bogusza, jednostka ewidecyjna Kamionka Wielka.
 • Zarządzenie Nr 27/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 23 lipca 2013 r.

  w sprawie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu Królowa Górna, jednostka ewidecyjna Kamionka Wielka
 • 1    5  6  7  8  9    20
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:13
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 | 11:57