V kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

V kadencja

 • Zarządzenie Nr 12/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 luty 2018 r.

  w sprawie zmiany w rocznym planie kontroli na 2018 rok zatwierdzonego Zarządzeniem nr 57/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 grudnia 2017 r.
 • Zarządzenie Nr 11/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 luty 2018 r.

  w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 10/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 luty 2018 r.

  w sprawie powołania komisji do spraw biegłych rzeczoznawców majątkowych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 9/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 19 luty 2018 r.

  w sprawie powoływania biegłych rzeczoznawców majątkowych w ramach postępowań administracyjnych prowadzonych przez Starostę Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 8/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 luty 2018 r.

  w sprawie wprowadzenia "Planu Zarządzania Kryzysowego dla Powiatu Nowosądeckiego"
 • Zarządzenie Nr 7/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 luty 2018 r.

  w sprawie określenia zasad przydziału pracownikom Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej....
 • Zarządzenie Nr 6/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 lutego 2018 r.

  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
 • Zarządzenie Nr 5/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 luty 2018 r.

  w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 4/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 lutego 2018 r.

  w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2018 roku
 • Zarządzenie Nr 3/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 stycznia 2018 r.

  w sprawie zmiany instrukcji gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • 1    3  4  5  6  7    22
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2014-12-09 | 11:28
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-15 | 11:06