V kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

V kadencja

 • Zarządzenie Nr 32/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 czerwca 2018 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych w Starostwie Pow...
 • Zarządzenie Nr 31/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 czerwca 2018 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 30/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 czerwca 2018 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych ...
 • Zarządzenie Nr 29/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31maja 2018 r.

  w sprawie powołania Komisji odbiorowej do odbioru częściowego robót budowlanych zgodnie za zgłoszeniem Wykonawcy robót Firmy GRAND Andrzej Grygiel z dnia 30.05.2018 r...
 • Zarządzenie Nr 28/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 maja 2018 r.

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz zasad przeprowadzenia spisu.
 • Zarządzenie Nr 27/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 maja 2018 r.

 • Zarządzenie Nr 26/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 23 kwietnia 2018 r.

  w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do spraw kompleksowej informatyzacji gospodarki finansowej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 25/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 kwietnia 2018 r.

  w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania obowiązków Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych ...
 • Zarządzenie Nr 24/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 kwietnia 2018 r.

  w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji
 • Zarządzenie Nr 23/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 13/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji inwestycji „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego...
 • 1    1  2  3  4  5    22
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2014-12-09 | 11:28
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-15 | 11:06