V kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

V kadencja

 • Zarządzenie Nr 22/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 kwietnia 2018 r.

  w sprawie wprowadzenia do użytku "Powiatowego planu przygotowania i dystrybucji stabilnego jodu w przypadku zdarzeń radiacyjnych na terenie Powiatu Nowosądeckiego"
 • Zarządzenie Nr 21/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 4 kwietnia 2018 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych w Starostwie Pow...
 • Zarządzenie Nr 20/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 marca 2018 r.

  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nowym Sączu za rok 2017.
 • Zarządzenie Nr 19/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 marca 2018 r.

  w sprawie uzupełnienia jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu dot. zbioru umów i porozumień.
 • Zarządzenie Nr 18/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 marca 2018 r.

  w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli
 • Zarządzenie Nr 17/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 marca 2018 r.

  w sprawie ustalenia zasad sporządzania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.
 • Zarządzenie Nr 16/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 marca 2018 r.

  w sprawie ustalenia procedur windykacji należności Skarbu Państwa i Powiatu Nowosądeckiego w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 15/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 marca 2018 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • Zarządzenie Nr 14/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 luty 2018 r.

  w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 13/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 luty 2018 r.

  w sprawie powołania Zespołu do spraw realizacji inwestycji „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowego salę gimnastyczną z zapleczem oraz przebudowy i nadbudowy przedmiotowego budynku ...
 • 1    2  3  4  5  6    22
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2014-12-09 | 11:28
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-15 | 11:06