do 2021 roku

 • Zarządzanie Nr 19/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 września 2021 r.

  w sprawie zmiany instrukcji gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzanie Nr 18/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 września 2021

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018r.zmienionego Zarządzeniem Nr 13/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 lutego 2019r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 września...
 • Zarządzanie Nr 17/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 września 2021 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 20/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 kwietnia 2019r. zmienionego Zarządzeniem nr 43/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 grudnia 2019r. wprowadzającego Instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Starostwie...
 • Zarządzanie Nr 15/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 września 2021 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 marca 2020 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 6 września 2021 r.

  w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia zakresu robót zrealizowanych przez wykonawcę IMSTUDIO.PL Marcin Waśko w ramach umowy nr ZP.273.12.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. na roboty budowlane polegające na remoncie sali obrad w budynku Starostwa...
 • Zarządzanie Nr 13/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 września 2021 r.

  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzanie Nr 12/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 sierpnia 2021 r.

  w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzanie Nr 11/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 lipca 2021 r.

  w sprawie przesunięcia środków w planowanych wydatkach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu w 2021 r.(Załącznik Nr 1 do Regulaminu ZFŚS Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, Zarządzenie ...
 • Zarządzanie Nr 10/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lipca 2021 r.

  w sprawie zmiany zarządzenia nr 45/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych przy Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzanie Nr 9/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 lipca 2021 r.

  w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia i szacowania strat powodziowych w infrastrukturze drogowej powstałych wskutek klęsk żywiołowych.
 • 1    1  2  3  4  5    14
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-01-04 | 13:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-21 | 11:07