do 2021 roku

 • Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2021 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018r. zmienionego Zarządzeniem Nr 13/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 lutego 2019r. i Zarządzeniem Nr 23/2020 Starosty Nowosądeckiego....
 • Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 kwietnia 2021 r.

  w sprawie: ustalenia wysokości kar administracyjnych za naruszenie obowiązku zawiadomienia Starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, dokonaniu rejestracji pojazdu.
 • Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 23 marca 2021 r.

  w sprawie ustalenia zasad pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 19 marca 2021 r.

  w sprawie powołania zespołu zadaniowego
 • Zarzadzanie Nr 4/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 lutego 2021 r.

  w sprawie ustalenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarzadzanie Nr 3/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 lutego 2021 r.

  w sprawie ustalania średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarzadzanie Nr 2/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 lutego 2021 r.

  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej
 • Zarzadzanie Nr 1/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 stycznia 2021 r.

  w sprawie określenia zadań krajowego systemu - ratowniczo gaśniczego w 2021 roku
 • Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2020 r.

  w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli na 2021 rok.
 • Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2020 r.

  w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2021
 • 1    2  3  4  5  6    14
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-01-04 | 13:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-21 | 11:07