IV kadencja

 • Zarządzenie Nr 10/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 marca 2011 r.

  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
 • Zarządzenie Nr 9/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 lutego 2011 r.

  w sprawie opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Nowosądeckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny".
 • Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2011 r

  Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2011 r. w sprawie monitorowania poziomu satysfakcji z jakości usług publicznych w Starostwie Powiatowym w Nowym Saczu
 • Zarządzenie Nr 7/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2011 r.

  w sprawie przydziału odzieży, obuwia roboczego, ekwiwalentu pieniężnego za pranie i używanie odzieży roboczej oraz środków czystości dla pracowników obsługi Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lutego 2011 r.

  w sprawie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 4/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 stycznia 2011 r.

  w sprawie ustalenia kryteriów /warunków/, które należy uwzględnić w trakcie wyboru instalacji szkoleniowych przeprowadzających szkolenia dla osób wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia ....
 • Zarządzenie Nr 3/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 stycznia 2011 r.

  w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Kierowania Procesem Ewakuacji Ludności oraz przygotowania i przeprowadzenia ewakuacji mieszkańców Powiatu Nowosądeckiego.
 • Zarządzenie Nr 1/2011 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 stycznia 2011 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej poszczególnych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 64/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2010 r.

  wprowadzające politykę rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 63/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2010 r.

  wprowadzające Instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • 1    16  17  18  19  20    20
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:13
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 | 11:57