IV kadencja

 • Zarządzenie Nr 38/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 września 2014 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 18 lipca 2012 r. wprowadzającego Instrukcję inwentaryzacyjną w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 37/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 września 2014 r.

  w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu z zakresu zarządzania kryzysowego.
 • Zarządzenie Nr 36/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 września 2014 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 25/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Krysysowego.
 • Zarządzenie Nr 35/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 23 września 2014 r.

  w sprawie działalności Powiatowego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Powiatu Nowosądeckiego.
 • Zarządzenie Nr 34/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 września 2014 r.

  w sprawie: Polityki Bezppieczeństwa Informacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 33/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 sierpnia 2014 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2010 r. wprowadzającego Instrukcję gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 32/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 sierpnia 2014 r.

  w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 41/2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 16 października 2012 roku, w sprawie organizacji, uruchamiania i funkcjonowania Stałego Dyżuru w Starostwie Powiatowym
 • Zarządzenie Nr 31/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 sierpnia 2014 r.

  w sprawie powołania zespołu kontrolującego
 • Zarządzenie Nr 30/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 18 lipca 2014 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2012 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 września 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 29/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 18 lipca 2014 r.

  w sprawie elektronicznej platformy informacyjnej oraz elektronicznego obiegu dokumentów w ramach posiedzeń Zarządu Powiatu Nowosądeckeigo.
 • 1    1  2  3  4  5    20
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:13
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 | 11:57