IV kadencja

 • Zarządzenie Nr 28/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 lipca 2014 r.

  w sprawie Powiatowego Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 27/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 lipca 2014 r.

  w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania procedury dotyczącej utworzenia podmiotu użyteczności publicznej zarządzającej Sądecką Strefą Aktywności Gospodarczej
 • Zarządzenie Nr 25/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2lipca 2014 r.

  w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 24/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2014 r.

  w sprawie powołania Komisji Powiatowej ds. szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej.
 • Zarządzenie Nr 23/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2014 r.

  w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 22/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 maja 2014 r.

  w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 21/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 maja 2014 r.

  w sprawie wprowadzenia alarmu przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 20/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 maja 2014 r.

  w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego.
 • Zarządzenie Nr 19/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 maja 2014 r.

  w sprawie przeprowadzenia kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego nr 0001, Grybów obręb 1 i obrębu ewidencyjnego nr 0002, Grybów obręb 2, ...
 • Zarządzenie Nr 18/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 kwietnia 2014 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr5/2008 Starosty Nowosądeckiego z dnia 19 maja 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • 1    1  2  3  4  5    20
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:13
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 | 11:57