IV kadencja

 • Zarządzenie Nr 17/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 marca 2014 r.

  w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Nowym Sączu za rok 2013.
 • Zarządzenie Nr 16/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2014 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
 • Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2014 r.

  w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarzadzania Kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 14/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 marca 2014 r.

  w sprawie zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 13/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 marca 2014 r.

  w sprawie rozszerzenia składu Komisji Rekrutacyjnej dokonującej selekcji kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. organizacji pozarządowych ( ogłoszenie z dnia 4 marca 2014 r.)
 • Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 marca 2014 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzenia naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, ...
 • Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 19 marca 2014 r.

  w sprawie ustalenia zasad sporzadzenia arkuszy organizacyjnych szkół i placówek, dla których Powiat Nowosądecki jest organem prowadzącym.
 • Zarządzenie Nr 10/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 marca 2014 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 10 marca 2014 r.

  w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu oraz wprowadzenia Regulaminu Zespołu.
 • Zarządzenie Nr 8/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2014 r.

  w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
 • 1    2  3  4  5  6    20
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:13
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 | 11:57