IV kadencja

 • Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 lutego 2014 r.

  w sprawie ustalenia średniego miesiecznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej.
 • Zarządzenie Nr 5/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2014 r.

  w sprawie szczegółowej organizacji i struktury Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu z wykazem poszczególnych komórek oraz wykazem ich zadań.
 • Zarządzenie Nr 4/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 stycznia 2014 r.

  w sprawie zasad realizacji zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 14 stycznia 2014 r.

  w sprawie opracowania gminnych planów ewakuacji (przyjęcia)ludności III stopnia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny.
 • Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 stycznia 2014 r.

 • Zarządzenie Nr 52/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 grudnia 2013 r.

  w sprawie zatwierdzenia Planu audytu wewnętrznego na rok 2014.
 • Zarządzenie Nr 51/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 grudnia 2013 r.

  wprowadzające Instrukcję ewidencji druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 50/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 grudnia 2013 r.

  w sprawie: powołania zakładowej Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych i innych papierów wartościowych oraz stanu paliwa w samochodach w Starostwie Powiatowym
 • Zarządzenie Nr 49/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

  w sprawie zatwierdzenia Rocznego Programu działania Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu oraz planów pracy komórek organizacyjnych.
 • Zarządzenie Nr 47/2013 Starosty Nowosądeckiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

  w sprawie określenia zasad umieszczania informacji publicznych w Biuletynie Infromacji Publicznej, na Portalu Powiatu Nowosądeckiego oraz Intranecie Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • 1    3  4  5  6  7    20
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:13
data ostatniej modyfikacji: 2016-09-02 | 11:57