V kadencja - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

V kadencja

 • Zarządzenie Nr 43/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 31 sierpnia 2018 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 27/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 1 lipca 2016r. wprowadzającego Instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu...
 • Zarządzenie Nr 42/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 24 sierpnia 2018 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/2016 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania stalej komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym...
 • Zarządzenie Nr 41/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 lipca 2018 r.

  w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia i oszacowania strat powodziowych w infrastrukturze drogowej powstałych wskutek klęsk żywiołowych.
 • Zarządzenie Nr 40/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 lipca 2018 r.

  w sprawie zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 39/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 lipca 2018 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania, organizacji i funkcjonowania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
 • Zarządzenie Nr 38/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 20 lipca 2018 r.

  w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 37/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 18 lipca 2018 r.

  w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego
 • Zarządzenie Nr 36/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 18 lipca 2018 r.

  w sprawie zmiany w składzie osobowym Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • Zarządzenie Nr 35/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca 2018 r.

  w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 33/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 czerwca 2018 r.

  w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw przygotowania propozycji zmian Statutu Powiatu Nowosądeckiego
 • 1    1  2  3  4  5    22
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2014-12-09 | 11:28
data ostatniej modyfikacji: 2019-02-15 | 11:06