III kadencja

 • Zarządzenie Nr 29/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 czerwca 2010 r.

  w sprawie wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 28/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 25 maja 2010 r.

  w sprawie zatwierdzenia planu kontroli komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu na 2010 r.
 • Zarządzenie Nr 26/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 4 maja 2010 r.

  w sprawie : wprowadzenia Regulaminu audytu wewnętrznego.
 • Zarządzenie Nr 25/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 4 maja 2010 r.

  w sprawie : zatwierdzenia "Karty audytu wewnętrznego "
 • Zarządzenie Nr 24/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 kwietnia 2010 r.

  w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2009 z dnia 6 luty w sprawie powołania Grupy Sterujacej Projektem Pt." Generacja 45+ atutem firmy - podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób bezrobotnych powyżej 45
 • Zarządzenie Nr 23/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 kwietnia 2010 r.

  w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Kierowania Obroną Cywilną na terenie powiatu nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 22/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 kwietnia 2010 r.

  w sprawie organizacji, uruchomiania i funkcjonowania stałego dyżuru w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 21/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 kwietnia 2010 r.

  w sprawie systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na terenie powiatu nowosądeckiego.
 • Zarządzenie Nr 20/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 kwietnia 2010 r.

  w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Salezjańskiej Placówce Opiekuńczo- Wychowawczej "Dom Bosko" w Gostwicy.
 • Zarządzenie Nr 19a/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 kwietnia 2010 r.

  zmieniające zarządzenie wprowadzające politykę rachunkowości, zakładowy plan kont oraz instrukcję obiegu dokumentów księgowych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • 1    1  2  3  4  5    15
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:12
data ostatniej modyfikacji: 2015-02-05 | 09:44