III kadencja

 • Zarządzenie Nr 40/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 września 2010 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2009 z dnia 2 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia struktury organizacyjnej poszczególnych komórek organizacyjnych w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 39/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 30 września 2010 r.

  w sprawie powołania osób do Wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego
 • Zarządzenie Nr 37/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 22 września 2010 r.

  w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.
 • Zarządzenie Nr 36/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 września 2010 r.

  w sprawie powołania komisji ds. wyceny wartości środków trwałych w zakresie statystycznej grupy Nr 4 - w tym: zespołów komputerowych, przyjmowanych na majątek Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.
 • Zarządzenie Nr 35/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 sierpnia 2010 r.

  w sprawie powołania stałej komisji ds. oceny przydatności do użytkowania i likwidacji składników majątku ruchomego.
 • Zarządzenie Nr 34/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 sierpnia 2010 r.

  w sprawie ustalenia kryteriów , które należy uwzględnić w trakcie wyboru instytucji szkoleniowych przeprowadzających szkolenia dla osób wymienionych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach...
 • Zarządzenie Nr 33/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 19 sierpnia 2010 r.

  w sprawie: likwidacji gospodarstwa pomocniczego pod nazwą "Pracownia Technicznej Obsługi Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej w Nowym Sączu".
 • Zarządzenie Nr 32/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 26 lipca 2010 r

  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 12/2009 Starosty Nowosądeckiego z dnia 01 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu okresowej oceny pracowników.
 • Zarządzenie Nr 31/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 8 czerwca 2010 r.

  w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i kierowników oraz zastępców dyrektorów i kierowników niektórych powiatowych jednostek organizacyjnych
 • Zarządzenie Nr 30/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czrwca 2010 r.

  w sprawie odowłania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Nowosądeckiego
 • 1    1  2  3  4  5    15
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2011-01-14 | 13:12
data ostatniej modyfikacji: 2015-02-05 | 09:44