do 2021 roku

 • Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 9 grudnia 2020 r.

 • Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 grudnia 2020 r.

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w Powiatowym Magazynie Obrony Cywilnej
 • Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 27 listopada 2020 r.

  w sprawie ustalenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę dla wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 13 października 2020 r.

  w sprawie realizacji zadań z zakresu planowania operacyjnego, w tym opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Powiatu Nowosądeckiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa ...
 • Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 2 listopada 2020 r.

  w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu
 • Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 5 października 2020 r.

  w sprawie powołania zespołu kontrolującego
 • Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 września 2020 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 13/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 lutego 2019r. ...
 • Zarządzanie Nr 22/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 28 września 2021 r.

  w sprawie wyznaczenia Koordynatora oraz Zespołu do spraw dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Zarządzenie Nr 21/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 lipca 2020 r.

  w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 21/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie wewnętrznej struktury organizacyjnej wydziałów i innych komórek organizacyjnych w Starostwie ...
 • Zarządzenie Nr 20/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 lipca 2020 r.

  w sprawie zasad udzielania ulg dotyczących należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie, przypadających Skarbowi Państwa na okres stanu zagrożenia epide...
 • 1    4  5  6  7  8    14
redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2022-01-04 | 13:36
data ostatniej modyfikacji: 2022-12-21 | 11:07