Gmina Chełmiec

  • Zgłoszenie zmiany nazwy i nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne: 57122 KUROW (26122 KNO_CHELMIEC_MARCINKOWICE), zlok. w m. Kurów, dz. nr 144, gm. Chełmiec - Operator T-mobile

    Znak: ORL-I.6221.21.2023
  • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2017C zlok. w m. Chełmiec, dz. o nr ewid. 144. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

    ORL-I.6221.54.2022 z dnia 16.09.2022 r.
  • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne: BT 24804 MARCINKOWICE ERA zlok. w m. Kurów, dz. nr 144, gm. Chełmiec - Operator Towerlink Poland Sp.zoo

  • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne: NWS2017_C zlok. w m. Chełmiec, gm. Chełmiec - Operator P4 Sp. z o.o.

  • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne: NWS2017_C zlok. w m. Kurów, gm.Chełmiec - Operator P4 Sp. z o.o.

redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:08
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-13 | 09:08