Gmina Podegrodzie

 • Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM:NWS7032A, zlok. na dz. nr 516, obr.0004, w m. Gostwica, gm. Podegrodzie.- Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Znak: ORL-I.6221.31.2024 z dn. 07.05.2024
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji wytw. PEM 26444 (26444N!) Chochorowice (KNO_PODEGRODZ_CHOCHOROWICE) zlok. w miejsc. Chochorowice, dz. 56. Prowadzący instalację: Orange Polska S.A.

  ORL-I.6221.23.2024 z dn. 26.03.2024 r.
 • zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej - 26076 LEMANS_BT_DHL_ Podrzecze )KNO_Podegrodzie_Podrzecze1)

  ORL-I.6221.57.2023 wpływ 28-08-2023 r.
 • Zgłoszenie instalacji PEM.OM Podrzecze 233, 33-386 Podrzecze

  ORL-I.6221.51.2023 wpływ 27.07.2023
 • Korekta do zgłoszenia instalacji PEM NWS7032A w m. Gostwica działka nr 516 gm. Podegrodzie

  ORL-I.6221.40.2023 wpływ 14-07-2023 r.
 • Zgłoszenie instalacji radiokomunikacyjnej - 26078 (26078N!) Podrzecze 2 gm. Podegrodzie

  znak ORL-I.6221.46.2023
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzania PEM: NWS7032A zlok. w m.Gostwica, dz. nr 516, gm. Podegrodzie; Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Znak: ORL-I.6221.40.2023
 • zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS8006A zlok. w m. Chochorowice 56 obr.0002, gm. Podegrodzie Prowadzący instalację P4 Sp. z o.o.2

  ORL-I.6221.34.2023 z dnia 17.05.2023
 • Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dot. stacji bazowej telefonii komórkowej NWS8006_A zlok. w m. Chochorowice, dz. nr 56, obr. 0002, gm. Podegrodzie- Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: NWS8006_A zlok. w m. Chochorowice, dz. nr 56, obr. 0002, gm. Podegrodzie- Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.25.2022
 • 1  2    
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:23
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-20 | 12:08