Gmina Podegrodzie

  • zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS8006A zlok. w m. Chochorowice 56 obr.0002, gm. Podegrodzie Prowadzacy instalację P4 Sp. z o.o.2

    ORL-I.6221.34.2023 data wpływu 17-05-2023
  • Zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dot. stacji bazowej telefonii komórkowej NWS8006_A zlok. w m. Chochorowice, dz. nr 56, obr. 0002, gm. Podegrodzie- Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: NWS8006_A zlok. w m. Chochorowice, dz. nr 56, obr. 0002, gm. Podegrodzie- Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  • (26444N!) CHOCHOROWICE (KNO_PODEGRODZ_CHOCHOROWICE) w m. Chochorowice - Operator Orange S.A.. Znak: ORL-I.6221.49.2020

    Zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej PEM - (26444N!) CHOCHOROWICE (KNO_PODEGRODZ_CHOCHOROWICE) w m. Chochorowice - Operator Orange S.A.. Znak: ORL-I.6221.49.2020
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:23
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-20 | 12:08