Gmina Kamionka Wielka

  • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: (26429N!) KAMIONKA WIELKA WĘGRZYNÓWKA zlok. w m. Kamionka Wielka - Operator Orange Polska S.A., znak: ORL-I.6221.14.2021

    Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: (26429N!) KAMIONKA WIELKA WĘGRZYNÓWKA zlok. w m. Kamionka Wielka - Operator Orange Polska S.A., znak: ORL-I.6221.14.2021
  • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: NWS2019_A w m. Kamionka Wielka - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.4.2021

    Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: NWS2019_A w m. Kamionka Wielka - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.4.2021
  • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: NWS7010_B w m. Kamionka Wielka - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.22.2020

    Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7010_B w m. Kamionka Wielka - P4. Znak: ORL-I.6221.22.2020
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 2020-08-06 | 13:26