Gmina Grybów

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7002_A zlok. w m. Krużlowa Wyżna - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Znak sprawy: ORL-I.6221.24.2021
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2031_B zlok. w m. Cieniawa - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Znak sprawy: ORL-I.6221.22.2021
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: BT_22239 zlok. w m. Cieniawa - Prowadzący instalację: TOWERLINK POLAND Sp. z o.o.. Znak: ORL-I.6221.16.2021

 • NWS2031_B w m. Cieniawa - P4. Znak: ORL-I.6221.51.2020

  Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2031_B w m. Cieniawa - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.51.2020
 • BT_24709_FLORYNKA w m. Wawrzka - Polkomtel. Znak: ORL-I.6221.24.2020

  Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: BT_24709_FLORYNKA w m. Wawrzka - Polkomtel. Znak: ORL-I.6221.24.2020
 • NWS7002_A w m. Krużlowa Wyżna - P4. Znak: ORL-I.6221.20.2020

  Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7002_A w m. Krużlowa Wyżna - P4. Znak: ORL-I.6221.20.2020
 • bt_22239_kucmy_cieniawa_polkomtel.pdf

  Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne nr BT_22239_KUĆMY, Cieniawa 44 - Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o.
 • instalacja_radiokomunikacyjna_57124_cieniawa.pdf

  ZMIANA DANYCH INSTALACJI RADIOKOMUNIKACYJNEJ 57124_Cieniawa_(26124_KNO_Grybów_Cieniawa)
 • skan_cieniawa.pdf

  Zgłoszenie zostało przyjęte w dniu 23.12.2019 roku
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 57279 STRÓŻE NIŻNE (26279 KNO_GRYBOW_STROZE) zlok. w m. Polna - Operator Polkomtel. Znak: ORL-I.6221.75.2019

  Aktualizacja zgłoszenia instalacji zlokalizowanej w miejscowości Polna - operator T-mobile
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-21 | 13:36