Gmina Grybów

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 57279 (26279N!) KNO_GRYBÓW_STRÓŻE, lokal. dz. o nr ewiid. 230/3 Polna, gm. Grybów. Prowadzący instalację T-Mobile Polska S.A

  ORL-I.6221.42.2022, data wpływu 29.07.2022 r.
 • Korekta zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2031B zlok. w m. 33-333 Cieniawa, dz. nr 657/2, gm. Grybów - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2031B zlok. w m. 33-333 Cieniawa, dz. nr 657, gm. Grybów - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I-6221.5.2022
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: 26421N! zlok. w m. Siołkowa, nr dz. 922 - Prowadzący instalację: Orange Polska S.A.

  Znak: ORL-I.6221.46.2021
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7016_A zlok. w m. Polna - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7002_A zlok. w m. Krużlowa Wyżna - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Znak sprawy: ORL-I.6221.24.2021
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2031_B zlok. w m. Cieniawa - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Znak sprawy: ORL-I.6221.22.2021
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: BT_22239 zlok. w m. Cieniawa - Prowadzący instalację: TOWERLINK POLAND Sp. z o.o.. Znak: ORL-I.6221.16.2021

 • NWS2031_B w m. Cieniawa - P4. Znak: ORL-I.6221.51.2020

  Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2031_B w m. Cieniawa - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.51.2020
 • BT_24709_FLORYNKA w m. Wawrzka - Polkomtel. Znak: ORL-I.6221.24.2020

  Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: BT_24709_FLORYNKA w m. Wawrzka - Polkomtel. Znak: ORL-I.6221.24.2020
 • 1  2    
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-21 | 13:36