Gmina Łącko

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7014A zlok. w m. Zabrzeż, gm. Łącko, dz. o nr ewid. 1271/2. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.56.2022 z dn. 23.09.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2030A zlokal. w m. Jazowsko, gm. Łącko, dz. o nr ewid. 745/4, 745/3. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.44.2022Z z dnia 05.08.2022
 • Poprawione sprawozdanie:GPZ Zabrzeż zlok. w m .Zabrzeż, dz. nr 600, gm. Łącko- prowadzący instalację: Tauron Dystrybucja S.A.

 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne : TSR Łącko g. Cebulówka zlok. w m .Łącko , dz. nr 1952, gm. Łącko- prowadzący instalację: Tauron Dystrybucja S.A.

 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne :GPZ Zabrzeż zlok. w m .Zabrzeż, dz. nr 600, gm. Łącko- prowadzący instalację: Tauron Dystrybucja S.A.

  ORL-I.6221.13.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: 57143 (26143N!) zlok. w m. Łącko_Centrum na dz. 595- Operator: T-mobile Polska S.A.

  Znak: ORL-I.6221.47.2021
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: NWS2024_A zlok. w m. Łącko - Operator P4 Sp. z o.o.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: BT_22437 ŁĄCKO zlok. w m. Łącko, góra Jeżowa - Operator TOWERLINK POLAND Sp. z o.o.,

  Znak sprawy: ORL-I.6221.28.2021
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: NWS2030_A zlok. w m. Jazowsko - Operator P4 Sp. z o.o.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: NWS7015_A zlok. w m. Łącko, góra Cebulówka - Operator P4 Sp. z o.o., znak: ORL-I.6221.15.2021

  Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: NWS7015_A zlok. w m. Łącko, góra Cebulówka - Operator P4 Sp. z o.o., znak: ORL-I.6221.15.2021
 • 1  2    
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:22
data ostatniej modyfikacji: 2020-09-29 | 08:00