Gmina Krynica-Zdrój

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: BT24339 zlok. w m. Krynica-Zdrój, ul. Słotwińska, dz. nr 592/6, gm. Krynica-Zdrój- Prowadzący instalację: Towerlink Poland Sp. z o.o.

  Znak: ORL-I.6221.67.2022 z dn. 30.11.2022 r.
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: NWS7034B z lok. w m. Krynica Słotwiny, dz. nr 136. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.59.2022 z dnia 26.10.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS5005A zlok. w m. Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 142 , gm. Krynica-Zdrój- Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.53.2022 z dnia 08.09.2022 r.
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: NWS7511_A zlok. w m. Mochnaczka Wyżna, dz. nr 30/2 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.47.2022 z dnia 29.08.2022 r.
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 57193 (26193N!) zlok. w m. Tylicz, Góra Horb, dz. nr 1559/1 , gm. Krynica-Zdrój- Prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM:57314 (26314N!) zlok. w m. Piorunka, dz. nr 243/1 , gm. Krynica-Zdrój- Prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7024_A zlok. w m. Krynica Zdrój, Czarny Potok 28 , gm. Krynica-Zdrój- Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne :TSR Krynica g. Parkowa, zlok. w m .Krynica-Zdrój, dz. nr 2276/7, gm. Krynica-Zdrój- prowadzący instalację: Tauron Dystrybucja S.A.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7009_A zlok. w m. Berest, dz. nr 284/3 , gm. Krynica-Zdrój- Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS5001_E zlok. w m. Krynica-Zdrój, ul. Kraszewskiego 1 , gm. Krynica-Zdrój- Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Orl-I-6221.7.2022 ( w sprawozdaniu w tab. 4 pomyłkowo wpisano WME wyniki w kol. nr 6, natomiast wys. punku pomiarowego wpisano w kol. nr 7)
 • 1  2  3    
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-07 | 13:17