Gmina Krynica-Zdrój

 • Aktualizacja zgłoszenia instalacji 5482 KRYNICA GÓRSKA

  aktualizacja zgłoszenia
 • Sprawozdanie z badań dla instalacji 5482 KRYNICA GÓRSKA

 • BT_20513_Krzyżówka Dwa w m.Mochnaczka Wyżna - Polkomtel. Znak: ORL-I.6221.31.2020

  Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: STACJA BAZOWA BT_20513_Krzyżówka Dwa w m. Mochnaczka Wyżna - Polkomtel. Znak: ORL-I.6221.31.2020
 • NWS5005_A w m. Krynica-Zdrój - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.48.2020

  Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS5005_A w m. Krynica-Zdrój - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.48.2020
 • NWS7024_A w m. Krynica-Zdrój - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.1.2021

  Zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej PEM: NWS7024_A w m. Krynica-Zdrój - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.1.2021
 • Zaświadczenie o braku sprzeciwu - NWS7024_A w m. Krynica-Zdrój - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.1.2021

  Zaświadczenie o braku sprzeciwu dla instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: NWS7024_A w m. Krynica-Zdrój - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.1.2021
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 2021-01-07 | 13:17