Gmina Korzenna

 • zgłoszenie nieistotnych zmian PEM dla instalacji NWS7001A zlokalizowanej w m. Lipnica Wielka dz. nr 23 - prowadzący instalację P4 Sp. z o.o.

  ORL-I. 6221.26.2023 data wpływu 26-04-2023 r.
 • Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS6002A zlok. w m. Łęka, dz. nr 325 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS6002_A zlok. w m. Łęka, dz. nr 325 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7003_A zlok. w m. Janczowa, dz. nr 199 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Znak: ORL-I.6221.42.2021
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS6002_A zlok. w m. Łęka, dz. nr 325 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Znak: ORL-I.6221.36.2021
 • Zgłoszenie nowej instalacji wytwarzającej PEM: NWS7530_A zlok. w m. Korzenna - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: BT24532 KORZENNA zlok. w m. Korzenna - Prowadzący instalację: TOWERLINK POLAND Sp. z o.o.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7001_A zlok. w m. Lipnica Wielka - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  Znak sprawy: ORL-I.6221.23.2021
 • NWS7003_A w m. Janczowa - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.45.2020

  Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS7003_A w m. Janczowa - Operator P4. Znak: ORL-I.6221.45.2020
 • skan_korzenna.pdf

  Przyjęto zgłoszenie instalacji w dniu 23.12.2019 roku
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:09
data ostatniej modyfikacji: 2020-10-26 | 15:33