Miasto i Gmina Muszyna

 • Korekta do zgłoszenia instalacji wytwarzającej PEM: 57147 (26017N!) lok. Złockie, dz. nr 7/5. Prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

  ORL-I.6221.3.2023 z dnia 16.01.2023 Korekta zgłoszenia
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: 57147 (26017N!) zlok. Złockie dz. eiwd. 7/5. Prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

  ORL-I.6221.3.2023 z dnia 09.01.2023 r Uwaga: Załączono błędny formularz dot. zmian w instalacji zamiast nowej instalacji. Dosłano korektę do wniosku zgłoszenia nowej instalacji w dniu 16.01.2023
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 5456 JAWORZYNA (26147N!) zlok. Góra Jaworzyna. Prowadzący instalację: Orange Polska S.A.

  ORL-I.6221.1.2023 z dnia 05.01.2023
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2013D lok. Góra Jaworzyna Krynicka, dz. o nr ewid. 7/5. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.64.2022 z dnia 08.11.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: NWS2522A zlok. w m. Muszyna, dz. o nr ewid. 2237/2. Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.52.2022 z dnia 08.09.2022 r.
 • Zgłoszenie instalacji wytwarzającej PEM: NWS7023A z lok. w m. Powroźnik, dz. nr 440 - Prowadzący instalację: P4 Sp. z o.o.

  ORL-I.6221.51.2022 z dnia 05.09.2022 r.
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: TSR Krynica/ G. Jaworzyna zlok. dz. o nr ewid. 7/5 gm. Muszyna. Prowadzący instalację: Emitel S.A.

  ORLI.6221.43.2022 z dnia 02.08.2022 r.
 • Korekta do zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: 52001 MUSZYNA (26008N! KNO_MUSZYNA_ZIELONA) zlok. w m. Muszyna, ul. Zielona 32 - prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

  ORL-I.6221.28.2022
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: 52001 MUSZYNA (26008N! KNO_MUSZYNA_ZIELONA) zlok. w m. Muszyna, ul. Zielona 32 - prowadzący instalację: T-Mobile Polska S.A.

 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: NWS2013_D g. Jaworzyna Krynicka zlok. w m. Muszyna, , gm. Muszyna - prowadzący instalację: P4 Sp. zo. o.

  ORL-I.6221.27.2022 - W dniu 25.03.2022r. wpłynęła korekta wniosku - prawidłowy adres instalacji: Góra Jaworzyna, dz. nr 7/5 obręb Złockie
 • 1  2  3    
redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:24
data ostatniej modyfikacji: 2020-11-12 | 11:35