Gmina Gródek nad Dunajcem

 • Zgłoszenie zmiany nazwy i nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne: 58157 ZAKLICZYN CENTRUM (26159 KNO-GRODEK-ZAKLICZYN) zlok. w m. Gródek nad Dunajcem, Bartkowa Posadowa 133, gm. Gródek nad Dunajcem - Operator T-mobile

  Znak: ORL-I.6221.22.2023
 • Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM nr 57120 TROPIE zlok. w m. Tropie dz. nr 54/11. Prowadzący instalację:.T-Mobile

  ORL-I.6221.15.2023 z dnia 20.03.2023
 • Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: BT22921 OLSZOWA zlokalizowanej w m. Bartkowa-Posadowa - Inwestor: Polkomtel Infrastruktura. Znak: ORL-I.6221.8.2021

  Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne oznaczonej: BT22921 OLSZOWA i zlokalizowanej w m. Bartkowa-Posadowa - Inwestor: Polkomtel Infrastruktura. Znak: ORL-I.6221.8.2021
 • Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: 57120 TROPIE_T99 (25120 KTN_CZCHOW) zlokalizowanej w m. Tropie - Operator T-mobile Polska S.A. Znak: ORL-I.6221.6.2021

  Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: 57120 TROPIE_T99 (25120 KTN_CZCHOW) zlokalizowanej na dz. ew. nr 54/11 w m. Tropie - Operator T-mobile Polska S.A.. Znak: ORL-I.6221.6.2021
 • Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 2818 JELNA (26179 KNO_GRODEK_JELNA) w m. Jelna - Operator Orange Polska S.A. Znak: ORL-I.6221.2.2021

  Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej PEM: 2818 JELNA (26179 KNO_GRODEK_JELNA) w m. Jelna - Operator Orange Polska S.A. Znak: ORL-I.6221.2.2021
 • Zgłoszenie zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: BT22227_Tropie zlok. w m. Tropie - Operator Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Znak: ORL-I.6221.2.2020

  Zgłoszenie nieistotnych zmian w instalacji wytwarzającej promieniowanie elektromagnetyczne: BT22227_Tropie zlokalizowanej w m. Tropie - Operator Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Znak: ORL-I.6221.2.2020
 • Zgłoszenie nieistotnej zmiany - pomiary pól elektromagnetycznych dla instalacji: 57120 TROPIE (25120 KNT_CZCHOW_TROPIE) zlok. w m. Tropie, Operator T-mobile. Znak sprawy: ORL-I.6221.59.2019

redaktor: Renata Gieniec
data publikacji: 2020-05-13 | 09:08
data ostatniej modyfikacji: 2020-05-13 | 09:08