Komisja Edukacji i Sportu 2007-02-23

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 23 lutego 2007 r. (piątek) Wspólny wyjazd spod siedziby Starostwa Powiatowego
w Nowym Sączu o godz. 8:15 od ul. Konarskiego


Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 3. Zapoznanie się z placówkami oświatowymi prowadzonymi przez Powiat Nowosądecki - wizyta w:
  1. Zespole Szkół Ogólnokształcących - Liceum Ogólnokształcącym w Muszynie godz. ok. 9:00
  2. Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Muszynie godz. ok. 9:20
  3. Zespole Szkół w Złockiem godz. ok. 10:00
  4. Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju godz. ok. 11:00
  5. I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu godz. ok. 12:20
  6. Poradni-Psychologiczno-Pedagogicznej w Starym Sączu godz. ok. 12:40
  7. Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu godz. ok. 13:00
  8. Zespole Szkół Drzewno-Mechanicznych w Starym Sączu godz. ok. 13:15
  9. Zespole Szkół Zawodowych im. Władysława Orkana w Starym Sączu godz. ok. 13:30
  10. Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury w Starym Sączu godz. ok. 13:50
  11. Zespole Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu godz. ok. 14:10
  12. Internacie Międzyszkolnym w Starym Sączu godz. ok. 14:30
 4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 10:09