Komisja Edukacji i Sportu 2008-04-16

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, oraz Komisji Oświaty, Kultury i Sztuki Rady Miasta Nowego Sącza, które odbędzie się w dniu: 16 kwietnia 2008 r. (środa), Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207) - I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Przedstawienie informacji nt. edukacji osób niepełnosprawnych.
  4. Informacja o wykonaniu budżetu Powiatu Nowosądeckiego za 2007 rok w działach oświata i wychowanie, edukacja opieka wychowawcza oraz kultura fizyczna i sport.
  5. Spotkanie z Komisją Oświaty, Kultury i Sztuki Rady Miasta Nowego Sącza.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

 

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-07-09 | 13:09