Komisja Edukacji i Sportu 2008-08-28

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 28 sierpnia 2008 r. (czwartek) o godz. 14:00, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33,

Sala Konferencyjna (207) – I piętro.Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.

  3. Kształcenie zawodowe - ocena bazy szkół pod kątem ich wyposażenia.

  4. Informacja nt. stanu przygotowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki do nauki w roku szkolnym 2008/2009.

  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

  6. Zamknięcie obrad.


Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-08-25 | 10:26