Komisja Edukacji i Sportu 2007-02-02

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w wyjazdowym  posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 2 lutego 2007 r. (piątek) Wspólny wyjazd spod siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu o godz. 9:15 od ul. Konarskiego

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2007.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu określającego tryb postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wyboru radnych do komisji przeprowadzającej postępowanie o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 6. Zapoznanie się z placówkami oświatowymi podległymi Starostwu Powiatowemu w Nowym Sączu:
  1. Liceum Ogólnokształcące im. Artura Grottgera
   w Grybowie  godz. ok. 9:50
  2. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica
   w Grybowie  godz. ok. 10:50
  3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Grybowie  godz. ok.  12:20
  4. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krynicy-Zdrój godz. ok. 13:20
  5. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy-Zdrój godz. ok. 14:00
 7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad. 


Przewodniczący
Komisji Edukacji i Sportu RPN

Ryszard PORADOWSKI


Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 10:05