Komisja Edukacji i Sportu 2007-08-27

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 27 sierpnia 2007 r. (poniedziałek) o godz. 9:00
Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33,
Sala Konferencyjna (207) – I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr 98/VIII/2007 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego szczegółowe zasady udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych działających na terenie Powiatu Nowosądeckiego.
  4. Zapoznanie się z informacją nt. stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki do nauki w roku szkolnym 2007/2008.
    Analiza naboru do szkół.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 10:15