Komisja Edukacji i Sportu 2007-09-20

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 20 września  2007 r. (czwartek) o godz. 13:00 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207) – I piętro.


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Zapoznanie się z informacją nt. pozyskiwania funduszy unijnych w zakresie oświaty.
  4. Problemy kształcenia specjalnego i możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych PFRON.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Protokoły z komisji


data publikacji: 2008-04-25 | 11:47