Komisja Edukacji i Sportu 2007-12-06

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu 6 grudnia 2007 r.(czwartek) o godz. 14:30 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207) – I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2008 rok.
  4. Opracowanie i przyjęcie projektu Planu Pracy Komisji na rok 2008.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 10:18