Komisja Edukacji i Sportu 2007-12-27

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu 27 grudnia 2007 r. (czwartek) o godz. 13:00 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207) – I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Grybowie.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie uchylenia uchwały Nr 415/XLII/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Nowosądeckiego w Nowym Sączu.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie aktu założycielskiego dotyczącego utworzenia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Marcinkowicach.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych dla Powiatu Nowosądeckiego.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki na 2008 rok.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 10:21