Komisja Mienia i Infrastruktury 2010-03-24

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 24 marca 2010 r. (środa)  o godz. 14.30 Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207)- I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Informacja z wykonania dochodów i wydatków budżetowych za 2009 r. w dziale 600 - transport i łączność i w dziale 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych o od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem oraz  w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa.
  4. Wstępna ocena pozimowego utrzymania dróg i mostów.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2010-03-23 | 11:56