Komisja Mienia i Infrastruktury 2010-05-20

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia  i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
20  maja  2010 r. (czwartek)  o godz. 14.30
Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207)- I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia: 

 

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji.
3.Informacja na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych w 2010 r.
3.Informacja na temat przetargów dotyczących infrastruktury drogowej powiatu.
4.Informacja na temat złożonych  wniosków dotyczących pozyskiwania środków z Unii Europejskiej.
5.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Krynicy Zdroju przy ul. Kraszewskiego.
6.Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Krynicy Zdroju przy ul. Czarny Potok.
7.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
8.Zamknięcie posiedzenia.

 

 

 


Protokoły z komisji
data publikacji: 2010-05-19 | 14:50