Komisja Mienia i Infrastruktury 2007-09-28

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 28 września 200 7 r. (piątek ) o godz. 11.15 Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207)- I piętro.


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie uchwały Rady Powiatu w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie Powiatu Nowosądeckiego na 2007 r.
  3. Analiza informacji o stanie mienia Powiatu Nowosądeckiego.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zadania inwestycyjnego pn. “ Budowa placówki opiekuńczo-wychowaczej typu socjalizacyjnego”.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie posiedzenia.


Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

Józef ŚWIGUT


Zaproszenie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-04-25 | 14:40