Komisja Mienia i Infrastruktury 2008-01-22

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 22 stycznia 2008 r. (wtorek) o godz. 14.00
Starostwo Powiatowe, ul Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207)- I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie sprawozdania z realizacji planu pracy Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  4. Analiza wydatków Powiatowego Zarządu Dróg na poszczególne gminy za lata 2002 - 2007 (inwestycje drogowe).
  5. Omówienie sytuacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej -Szpital im. J. Dietla w Krynicy Zdroju w zakresie wyceny majątku.
  6. Przystąpienie do opracowania planu inwestycji drogowych na lata 2008-2010.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Z poważaniem
Przewodniczący
Komisji Mienia i Infrastruktury RPN

Józef ŚWIGUT

 

Protokoły komisji

redaktor: Bożena Dąbrowska
data publikacji: 2008-04-25 | 14:40