Komisja Statutowa 2008-04-18

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 18 kwietnia 2008 r. o godz. 11:45 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33  Sala konferencyjna (pok.207)


Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie likwidacji Rodzinnego Domu Dziecka w Krynicy Zdroju ul. Leśna 9.
  4. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie posiedzenia.


Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Statutowej

Jarosław Gliński

 

Protokoły komisji

data publikacji: 2008-07-09 | 11:54