Komisja Edukacji - porządki obrad VI Kadencja

  • Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 21 stycznia 2019 r. ( t j . p o n i e d z i a ł e k ) , Godz. 9:00 wspólny wyjazd spod siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Konarskiego

  • Posiedzenie Komisji Edukacji Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 18 grudnia 2018 r. ( t j . wtorek) , godz. 14:00 sala konferencyjna (p. 207), I piętro Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33.

  •   1  2  3  4  5 
data publikacji: 2018-12-14 | 11:17
data ostatniej modyfikacji: 2020-12-01 | 11:55