Komisja Edukacji i Sportu 2007-01-18

Uprzejmie informuję o posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 18 stycznia 2007 r. (czwartek) o godz. 11:00 Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, Sala Konferencyjna (207) – I piętro.

 
Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji i Sportu RPN.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego
    na 2007 rok.
  4. Opracowanie i przyjęcie projektu Planu Pracy Komisji na rok 2007.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad. 

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-04-16 | 10:00