Komisja Edukacji i Sprtu 2008-10-17

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego w ramach uroczystego wręczenia dorocznych nagród Starosty Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 17 października 2008 r. (piątek) godz. 13:00 posiedzenie komisji Gabinet Wicestarosty (p. 213), godz. 15:00 uroczystość wręczenia dorocznych nagród Starosty Nowosądeckiego

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Zapoznanie się z propozycjami zmian w programie inwestycji oświatowych.
  4. Spotkanie z dyrektorami szkół i nagrodzonymi nauczycielami.
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

Protokoły Komisji

data publikacji: 2008-10-14 | 09:09