Komisja Edukacji i Sportu 2008-12-08

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 08 grudnia  2008 r. (poniedziałek) o godz. 13:00 Sala Konferencyjna  (p. 207) – I piętro Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Problemy alkoholizmu i narkomani - analiza możliwości przeciwdziałania patologiom społecznym w szkołach.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały budżetowej Powiatu Nowosądeckiego na 2009 rok w zakresie obejmującym oświatę i wychowanie, edukacyjną opiekę wychowawczą oraz kulturę fizyczną i sport.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2009.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie regulaminu określającego tryb postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany Uchwały Nr 380/XL/2006 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie utworzenia Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Starym Sączu.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad.

 

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2008-12-03 | 13:20