Komisja Edukacji i Sportu 2009-05-19

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 19 maja 2009 r. (wtorek) o godz. 15:00 Sala Konferencyjna (p. 207) – I piętro Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33.

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz zasad przyznawania obniżenia lub zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. 
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych w Zespole Szkół w Złockiem.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej w Zespole Szkół w Złockiem.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół i Placówek w Piwnicznej Zdroju.
 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy – Zdroju.
 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Krynicy Zdroju.
 11. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

 

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2009-05-14 | 08:36