Komisja Edukacji i Sportu 2009-06-25

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
25 czerwca 2009 r.(czwartek) o godz. 13:00 Sala Konferencyjna (p. 207) – I piętro Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów posiedzeń Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 19 maja oraz 22 maja br.
  3. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji – informacja oraz ocena stanu przygotowań.
  4. Informacja na temat realizacji przez powiat nowosądecki zadań związanych z dziedzictwem kulturalnym  oraz promocją kultury fizycznej
    w szkołach, (powiatowe igrzyska, zawody sportowe itp.). 
  5. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad.

 

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2009-06-18 | 13:30