Komisja Edukacji i Sportu 2009-08-07

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:

07 sierpnia  2009 r. (piątek) o godz. 10:30 Pokój Radnych   (p. 221) – I piętro Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia i realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu pt: „Możemy Więcej”. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia i realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu pt: ,,Profesjonalista na rynku gastronomicznym”. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia i realizacji przez  Powiat Nowosądecki projektu pt: „Aktywna edukacja”- szansą na rozwój szkolnictwa zawodowego. Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej
    w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.
  6. Informacja nt. stanu przygotowania szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki do nauki w roku szkolnym 2009/2010.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  8. Zamknięcie obrad.

 

 

Protokoły z komisji

 

 

 

data publikacji: 2009-08-06 | 12:24