Komisja Edukacji i Sportu 2009-12-29

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
29 grudnia  2009 r. (wtorek) o godz. 10:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (p. 207)

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia Powiatu Nowosądeckiego do projektu: „ Edukacja twoją szansą” realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności
    i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  4. Sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
  5. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego na 2010 rok.
  6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie obrad.

 

 

Protokoły z komisji


     

data publikacji: 2009-12-22 | 07:54