Komisja Edukacji i Sportu 2010-02-15

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
15 lutego  2010 r. (poniedziałek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (p. 207)

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
 3. Możliwości pozyskania środków pozabudżetowych w 2010 roku.
 4. Plan naboru do szkół na rok 2010/2011.
 5. Informacja nt. Programów Stypendialnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Nowosądecki w 2009 roku.
  Analiza Uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego nr 244/XXIV/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r., w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Powiat Nowosądecki oraz Uchwały Nr 267/XXVIII/2009 z dnia 22 maja 2009 r., w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach
  i placówkach prowadzonych przez Powiat Nowosądecki.”
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zamiaru likwidacji szkoły – Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół im. Św. Kingi w Łącku.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zamiaru likwidacji szkoły – Liceum Profilowane w Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu.
 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie zamiaru likwidacji szkoły – Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu.
 9. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2010-02-12 | 13:29