Komisja Edukacji i Sportu 2010-10-18

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu:
18 października br. (poniedziałek) godz. 8:00 sala konferencyjna (p. 207), I piętro Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3.Ocena realizacji budżetu za I półrocze 2010 roku w działach z zakresu oświaty.
4.Opiniowanie wniosków w ramach przyznawanych Nagród Starosty w dziedzinie sportu.
5.Efekty kształcenia w świetle wyników maturalnych i egzaminów zawodowych.
6.Informacja na temat realizacji przez Powiatu Nowosądecki zadań oświatowych w roku szkolnym 2009/2010.
7.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie Programu Współpracy Powiatu Nowosądeckiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok.
8.Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu Nowosądeckiego w sprawie przystąpienia i realizacji przez Powiat Nowosądecki projektu pt.” Aktywnie w przyszłość”.
9.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
10.Zamknięcie obrad.


Protokoły z komisji

data publikacji: 2010-10-18 | 10:50