Komisja Mienia i Infrastruktury-porządki obrad IV Kadencji

  • Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury Powiatu Nowosądeckiego, które odbedzie się w dniu 27 stycznia o godz. 14.15 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pokój radnych (221)- I piętro.

  • Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury Powiatu Nowosądeckiego, które odbedzie się w dniu 21 czerwca o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, sala konferencyjna (207)- I piętro.

  • Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury Powiatu Nowosądeckiego, które odbedzie się w dniu 17 maja 2012 r o godz. 13.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pokój (207)- I piętro.

  • Posiedzenie Komisji Mienia i Infrastruktury Powiatu Nowosądeckiego, które odbedzie się w dniu 25 stycznia 2012 r o godz. 15.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 33, pokój (207)- I piętro.

  •   1  2  3 
data publikacji: 2011-01-20 | 13:41
data ostatniej modyfikacji: 2014-10-27 | 15:19