Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2010-04-27 - BIP Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu

Komisja Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 2010-04-27

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w wyjazdowym posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego, które odbędzie się w dniu: 27 kwietnia 2010 r. (wtorek) godz. 12:00 posiedzenie komisji , sala konferencyjna (p. 207) Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Wspólny wyjazd spod siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu o godz. 13:00 z ul. Konarskiego

Posiedzenie komisji godz. 13:30 w Zespole Elektrowni Wodnych Rożnów Spółka z o.o.

Proponowany porządek posiedzenia:
godz. 12.00
1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Rady Powiatu Nowosądeckiego.
3.Ocena realizacji budżetu za 2009 rok.
4.Zapoznanie się z postępem prac związanych z uporządkowaniem stanu Zespołu Pałacowo-Parkowego w Nawojowej.
godz.13.30
5.Przedstawienie informacji o stopniu zanieczyszczenia Jeziora Rożnowskiego i możliwości oczyszczenia zbiornika.
6.Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7.Zamknięcie obrad.

 

Protokoły z komisji

data publikacji: 2010-04-26 | 12:02